پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

ساختمان - دارالفنون

Academy

پیش نیازها: سربازخانه سطح 3, ساختمان اصلی سطح 3, حداقل نسخه ترا اسپید: 2.5

در دارالفنون قادر به تحقیق نیروهای جدید می باشید. با ارتقاء سطح آن تعداد نیروهای قابل تحقیق نیز بیشتر خواهد شد. بعد از اینکه نیرویی در دارالفنون تحقیق شد، به صورت تحقیق شده در آن دهکده باقی خواهد ماند حتی اگر دارالفنون تخریب شود.
برخی از نیروها نیاز به ساختمان های دیگری دارند تا قادر به تحقیق آنها باشید. برای مثال شمشيرزن (رومیانی ها) برای اینکه قابل تحقیق باشد باید در همان دهکده دارای دارالفنون سطح 5 باشید. برای دیدن پیش نیازهای لازم به صفحۀ لشکریان نگاه کنید.
نیروهای ابتدایی (سرباز پياده، گرزدار و سرباز لژيون) نیازی به تحقیق نداشته و بطور مستقیم قابل تربیت از داخل سربازخانه می باشند و به این دلیل در دارالفنون نمایش داده نخواهند شد..

هزینۀ تحقیق برای لشکریان رومیانی ها
سطح   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian محافظ 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian شمشيرزن 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati خبرچين 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris شواليه 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris شواليه سزار 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram دژكوب 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult منجنيق آتشين 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator سناتور 15880 13800 36400 22660 6:47:55
هزینۀ تحقیق برای لشکریان تهمتن ها
سطح   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman نيزه دار 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman تبرزن 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout جاسوس 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin دلاور 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight شواليۀ تهمتن 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram دژكوب 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult منجنيق 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief رئیس 18250 13500 20400 16480 5:23:45
هزینۀ تحقیق برای لشکریان گولیان ها
سطح   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman شمشيرزن
940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder ردياب
1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder رعد
2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider كاهن سواره
2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan شواليه گولیان
3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram دژكوب
5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet منجنيق
5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain رئيس قبيله
15880 22900 25200 22660 6:47:55

خصوصیات مربوط به هر سطح (هزینۀ ساخت و امتیاز فرهنگی داده شده برای هر سطح) را می توانید اینجا پیدا کنید.
برای نمایش جدول کامل زمان های ساخت هر سطح اینجا کلیک کنید.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر