پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

ساختمان - عمارت قهرمان

Hero's Mansion

پیش نیازها: ساختمان اصلی سطح 3, اردوگاه سطح 1, حداقل نسخه ترا اسپید: 3

در هر یک از سطح های 10، 15 و 20 عمارت قهرمان می توانید یک آبادی با استفاده از قهرمان به دهکدۀ خود تسخیر کنید (برای هر دهکده 3 عدد). بسته به نوع آبادی تولید یکی از منابع شما افزایش خواهد یافت (حتی بعضی از آبادی ها می توانند به 2 منبع تاثیر داشته باشند). اگر قهرمان خود را به دهکدۀ دیگر خود ارسال کنید قادر به کنترل قهرمان خود از آن دهکده نیز می باشید (به شرطی که در دهکدۀ مورد نظر نیز عمارت قهرمان از قبل داشته باشید و یا بعد از ارسال قهرمان بسازید).

شما می توانید جزئیات زیر را در عمات قهرمان خود ببینید:

  • آبادی های قابل تسخیر از دهکده ای که درآن هستید.
  • نوع هر آبادی که در کنار دهکدۀ شما قرار دارد (تاثیر آبادی به کدام منبع می باشد).
  • صاحب فعلی آبادی مورد نظر کدام بازی کن می باشد.
  • اگر قهرمان خود را به دهکدۀ دیگر خود ارسال کنید قادر به کنترل قهرمان از آن دهکده نیز می باشید اما بشرطی که در آن دهکده نیز عمارت قهرمان داشته باشید.

خصوصیات مربطو به هر سطح را می توانید اینجا پیدا کنید.
برای نمایش جدول کامل زمان های ساخت اینجا کلیک کنید. برای سرور اسپید اینجا کلیک کنید.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر