پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

لشکریان - رئیس

Chiefپیش نیاز های تحقیق: اردوگاه سطح 5، دارالفنون سطح 20
پیش نیاز های تربیت: اقامتگاه/قصر سطح 10/(15)/20

تهمتن ها از ميان خود رئیس انتخاب می کنند. برای انتخاب شدن، قدرت و شجاعت کافی نیست و علاوه بر اینها رئیس باید سخنگوی خوبی نیز باشد، چرا که وظیفه اصلی او راضی ساختن جماعت دهکده های بیگانه برای پیوستن به قبیله اوست.

هر قدر رئیس بیشتر با اهالی یک دهکده صحبت کند، به همان اندازه وفاداری اهالی دهکده كاهش يافته و در نهایت، مردم دهکده به قبیله رئیس می پیوندد.

  Lumber Clay Iron Crop Upkeep Research time
تحقیق 18250 13500 20400 16480 / 5:23:45
تربیت 35500 26600 25000 27200 4 19:35:00
سرعت 4 خانه در ساعت
قابلیت حمل
0 منابع

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر