پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

متفرقه

چگونه قادر به آزاد سازی نیروهایی می باشم که در تله های دشمن اسیر شده اند؟
باید به دهکدۀ مورد نظر حملۀ عادی کنید. اگر تعداد لشکریان ارسالی شما به اندازه ای باشد که قادر به پر کردن تله های باقی مانده و کشتن نیروی دفاعی موجود در دهکدۀ دشمن باشند، در راه برگشت آنها اسیران را آزاد خواهند کرد.

آیا قادر به لغو حملۀ انجام شده می باشم؟
بله، ولی فقط در 90 ثانیۀ ابتدایی ارسال که هنوز لشکریان ارسالی از دهکده خارج نشده اند و بعد از آن دیگر قادر به لغو آنها نمی باشید. می توانید اینکار را از اردوگاه انجام دهید.

میزان درصدی افزایش قدرت برای هر ارتقاء در آهنگری چقدر است؟
تقریباً 1.5% برای هر ارتقاء.

اگر پایتخت خودم را عوض کنم چه اتفاقی می افتد؟
اگر پایتخت خود را عوض کنید، تمامی مزارع و معادنی که بالای سطح 10 در پایتخت قبلی بودن به سطح 10 کاهش خواهند یافت و سنگ تراشی موجود در پایتخت قبلی نیز تخریب خواهد شد. علاوه بر آن اگر در پایتخت جدید قبلاً سربازخانۀ بزرگ و یا اصطبل بزرگ ساخته بودید آنها نیز از بین خواهند رفت. در ویرایش ترا اسپید 2.5 (کلاسیک) نیز اگر در پایتخت جدید دارای خزانه باشید، آن نیز تخریب خواهد شد. توجه داشته باشید که اتفاقات افتاده بدلیل تغییر پایتخت قابل بازگشت نمی باشد.

آیا قادر به تخریب یکی از ساختمان های خودم می باشم؟
بله، به قسمت تخریب ساختمان را در داخل ساختمان اصلی مراجعه کنید.

چگونه قادر به ساخت مخفیگاه دیگری می باشم؟
اگر مخفیگاه اول خود را به سطح 10 برسانید بازی اجازۀ ساخت مخفیگاه های دیگر را نیز خواهد داد.

ترتیب کشته شدن لشکریان هنگام تمام شدن گندم در دهکده:

  1. ابتدا لشکریانی که به صورت نیروی کمکی برای شما از طرف بازیکن دیگر ارسال شده اند کشته خواهند شد. بعد از آن لشکریان خود شما بترتیب زیر شروع به مردن خواهند کرد: لشکریانی که از دهکدۀ دیگری خود به صورت نیروی کمکی به این دهکده ارسال کرده بودید، لشکریان خود دهکده که در دهکده هستند، لشکریان خود دهکده که تازه به دهکده رسیده اند (لشکریان دهکده که در دهکده زمان بیشتری بودند قبل از لشکریانی که از جایی برگشته اند کشته خواهند شد).
  2. لشکریانی که تعداد آنها بیشتر می باشد ابتدا شروع به مردن خواهد کرد و بعد از اینکه تعداد لشکریان موجود در دهکده برابر شدند (تعداد هر نوع برابر بود) لشکریانی که مصرف گندم بیشتری دارند اول از بقیه شروع به مردن خواهند کرد.
  3. در اصل فرقی بین نیروهایی مانند قهرمان، رئیس/رئیس قبیله/سناتور و سرباز لژیون نمی باشد ولی در صورتی که تعداد باقی مانده برابر باشد ترتیب کشته شدن به ترتیبی می باشد که در بازی لشکریان در گزارش ها چیده شده اند و ابتدا نیروهایی که ارزش کمتری دارند کشته خواهند شد و چون هر بازیکنی تنها دارای 1 قهرمان می باشد آخر از همه قهرمان دهکدهخ کشته خواهد شد. توجه داشته باشید که باز قهرمان، رئیس/رئیس قبیله/سناتور ای که بصورت نیروی کمکی در دهکده است قبل از بقیۀ نیروها شروع به مردن خواهند کرد.

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر