پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

تسخیر دهکده

آماده شدن

برای اینکه قادر به تربیت چیف باشید ابتدا باید آن را در دارالفنون سطح 20 تحقیق کنید (به همچنین اگر نژاد اکانت شما تهمتن باشد به اردوگاه سطح 5 و اگر نژاد اکانت شما رومیانی و یا گولیان باشد به اردوگاه سطح 10 نیاز خواهید داشت). بعد از آن شما قادر به تربیت آن در قصر و یا اقامتگاه می باشید، به شرطی که قبلاً مهاجر تربیت نکرده باشید.

  • سناتور (رومیانی ها) بسیار قدرتمند می باشد و قادر به کاهش وفاداری دهکدۀ دشمن بین 20% الی 30% می باشد.
  • رئیس (تهمتن ها) بسیار ارزان قیمت بوده و قادر به کاهش وفاداری دهکدۀ دشمن بین 20% الی 25% می باشد.
  • رئیس قبیله (گولیان ها) به میزان 25% از بقیه سریع تر می باشد و قادر به کاهش وفاداری دهکدۀ دشمن بین 20% الی 25% می باشد.

قدرت چیف بستگی به شرایطی در بازی نیز دارد و دقیقاً مانند ارقام گفته شده در بالا نخواهد بود. برای اینکه قادر به تسخیر دهکده ای باشید باید وفاداری دهکدۀ مورد نظر را 0 کنید. بعد از 0 شدن وفاداری دهکدۀ مورد نظر چیفی که قادر به انجام اینکار بود ناپدید شده و نیروهای ارسال شده همراه وی برای دفاع نیز به عنوان نیروی کمکی در دهکده باقی خواهند ماند.

حمله

تسخیر دهکده:
تنها دهکده ای که پایتخت نمی باشد قابل تسخیر است و مهم نیست که قصر در کدام دهکدۀ بازیکن باشد.

راهنمایی: شما تنها در صورتی قادر به تسخیر دهکده ای خواهید بود که قبلاً قصر و یا اقامتگاه موجود در دهکده را تخریب کرده باشید و امتیاز فرهنگی کافی برای اینکار داشته باشید و دهکدۀ مورد نظر پایتخت و و یا دهکدۀ آخر (تنها دهکدۀ) بازیکن نباشد.

موج های حمله:
برای تسخیر دهکده باید حملات خود را در چند موج جداگانه ارسال کنید و ارسال همۀ نیروها در یک حمله کار عاقلانه ای نمی باشد. بهتر است در اولین حملۀ خود نیروی "پاکسازی" ارسال کنید که کار آنها کشتن تمامی نیروهای دفاعی بازیکن مورد نظر می باشد و بعد از آن منجنیق ها را برای تخریب قصر و یا اقامتگاه موجود در دهکده ارسال کنید و سپس چیف را ارسال کنید.
با فرض اینکه شما 3000 شمشیرزن و 60 منجنیق آتشین و 2 سناتور دارید:

  1. 2700 شمشیرزن باید به صورت حملۀ عادی ارسال شود (برای پاکسازی) تا دفاع دهکده کامل نابود شود.
  2. 150 شمشیرزن با مقداری منجنیق آتشین باید برای تخریب قصر و یا اقامتگاه دهکده ارسال شود. این باید حتماً حملۀ عادی باشد وگرنه منجنیق های آتشین شلیک نخواهند کرد.
  3. 150 شمشیرزن با چند سناتور باید ارسال شود. این باید حتماً حملۀ عادی باشد وگرنه سناتورها کار خود را انجام نخواهند داد. 

مراحل 1 تا 3 را پشت سر هم انجام دهید تا مطمئن شوید بازیکن مورد نظر دوباره قصر و یا اقامتگاه نساخته باشد.

راهنمایی: تمامی ساختمان هایی که مخصوص نژاد می باشد (نژاد های دیگر قادر به ساخت آنها نیستند) مانند دیوار شهر، تله ساز و قهوه خانه تخریب خواهد شد و بازیکن باید دوباره آنها را بسازد. اگر از این دهکده برای ساخت و یا تسخیر دهکدۀ دیگر بازیکن قبلی استفاده کرده باشد برای شما نیز این مورد محاسبه می شود (برای مثال اگر در سطح 10 اقامتگاه بازیکن دهکده ای ساخته باشد شما قادر به ساخت دهکدۀ جدید در سطح 10 اقامتگاه و یا قصر خود در این دهکده نخواهید بود و باید قصر خود را به سطح 15 و 20 و اگر اقامتگاه ساخته باشید آن را به سطح 20 برسانید). علاوه بر آن اگر اکانت شما از اکانت بازیکن بزرگ تر باشد (از لحاظ جمعیت) از هر سطح ساختمان های دهکده تسخیر شده 1 واحد کاسته خواهد شد.

بعد از حمله ها:

فوراً قصر و یا اقامتگاه بسازید تا دوباره وفاداری دهکده افزایش یابد و مقداری نیروی کمکی و جاسوس به دهکده ارسال کنید. وفاداری دهکده به مقدار سطح قصر و یا اقامتگاه در ساعت افزایش می یابد. برای مثال اگر قصر و یا اقامتگاه سطح 5 داشته باشید، وفاداری دهکده 5% در هر ساعت افزایش خواهد یافت.

وقتی دهکده تسخیر می شود تمامی لشکریان دهکده ناپدید خواهند شد (لشکریانی که متعلق به این دهکده می باشند و در راه هستند و یا برای پشتیبانی به صورت نیروی کمکی ارسال شده اند). تمامی ساختمان هایی که مخصوص یک نژاد می باشد مانند آبشخور اسب نیز تخریب خواهد شد. تمامی تحقیقات انجام شده در دهکده باید از ابتدا انجام شود. این امر در صورتی که خود دهکدۀ دیگر خود را تسخیر کنید نیز صادق است.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر