پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

خواص و هزینه‌های لشکریان گولیان‌ها
خواص تحقیق آموزش
آیکون نام قدرت حمله قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام قدرت دفاع در مقابل سواره نظام هزینه‌ی نگهداری سرعت حمل چوب خشت آهن گندم زمان چوب خشت آهن گندم زمان
سرباز پیاده سرباز پیاده 15 40 50 1 7 35 100 130 55 30 0:17:20
شمشیرزن شمشیرزن 65 35 20 1 6 45 940 700 1680 520 1:42:00 140 150 185 60 0:24:00
ردیاب ردیاب 0 20 10 2 17 0 1120 700 360 400 1:38:00 170 150 20 40 0:22:40
رعد رعد 90 25 40 2 19 75 2200 1900 2040 520 2:34:00 350 450 230 60 0:41:20
کاهن سواره کاهن سواره 45 115 55 2 16 35 2260 1420 2440 880 2:38:00 360 330 280 120 0:42:40
شوالیه‌ی گولیان شوالیه‌ی گولیان 140 60 165 3 13 65 3100 2580 5600 1180 3:06:00 500 620 675 170 0:52:00
دژکوب دژکوب 50 30 105 3 4 0 5800 2320 2840 610 4:40:00 950 555 330 75 1:23:20
منجنیق منجنیق 70 45 10 6 3 0 5860 5900 5240 700 8:00:00 960 1450 630 90 2:30:00
رئیس قبیله رئیس قبیله 40 50 50 4 5 0 15880 22900 25200 22660 6:47:55 30750 45400 31000 37500 25:11:40
مهاجر مهاجر 0 80 80 1 5 3000 4400 5600 4200 3900 6:18:20