پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف اصطبل بزرگ
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیزمان آموزش
مجموع 385485 207575 326180 148260 72 120:10:40
1 780 420 660 300 5 0:36:40 2100%
2 1000 540 845 385 3 0:47:30 390%
3 1280 690 1080 490 3 1:00:10 381%
4 1635 880 1385 630 3 1:14:50 473%
5 2095 1125 1770 805 3 1:31:40 566%
6 2680 1445 2270 1030 3 1:51:20 659%
7 3430 1845 2905 1320 3 2:14:10 753%
8 4390 2365 3715 1690 3 2:40:40 948%
9 5620 3025 4755 2160 3 3:11:20 1043%
10 7195 3875 6085 2765 3 3:47:00 1239%
11 9210 4960 7790 3540 4 4:28:20 1535%
12 11785 6345 9975 4535 4 5:16:20 1831%
13 15085 8125 12765 5805 4 6:11:50 2128%
14 19310 10400 16340 7430 4 7:16:20 2625%
15 24720 13310 20915 9505 4 8:31:10 3123%
16 31640 17035 26775 12170 4 9:58:00 3721%
17 40500 21810 34270 15575 4 11:38:40 4419%
18 51840 27915 43865 19940 4 13:35:30 5317%
19 66355 35730 56145 25520 4 15:51:00 6415%
20 84935 45735 71870 32665 4 18:28:10 7714%