پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف اقامتگاه
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگی
مجموع 286640 227345 172980 88955 30 113:46:40
1 580 460 350 180 1 0:33:20 2
2 740 590 450 230 1 0:43:40 3
3 950 755 575 295 1 0:55:40 3
4 1215 965 735 375 1 1:09:30 4
5 1555 1235 940 485 1 1:25:40 5
6 1995 1580 1205 620 1 1:44:20 6
7 2550 2025 1540 790 1 2:06:10 7
8 3265 2590 1970 1015 1 2:31:20 9
9 4180 3315 2520 1295 1 3:00:30 10
10 5350 4245 3230 1660 1 3:34:20 12
11 6845 5430 4130 2125 2 4:13:40 15
12 8765 6950 5290 2720 2 4:59:10 18
13 11220 8900 6770 3480 2 5:52:10 21
14 14360 11390 8665 4455 2 6:53:30 26
15 18380 14580 11090 5705 2 8:04:40 31
16 23530 18660 14200 7300 2 9:27:10 37
17 30115 23885 18175 9345 2 11:02:50 44
18 38550 30570 23260 11965 2 12:54:00 53
19 49340 39130 29775 15315 2 15:02:50 64
20 63155 50090 38110 19600 2 17:32:10 77