پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

حمایت از تازه واردین

این سیستم اجازه نمی دهد کسی قادر به حمله به شما بعد از ثبت نام برای مدتی باشد. حمایت از تازه واردین در ابتدای سرور معمولی 3 روز و برای سرور اسپید 1 روز می باشد و تا 14 روز افزایش می یابد. اگر شما در سرور قدیمی تر ثبت نام کنید حمایت از تازه واردین بیشتری خواهید داشت.

حمایت تازه واردین شما از زمانی که شما نامۀ اتوماتیک ارسال شده از Support را در ابتدای بازی دریافت می کنید فعال می شود.

قادر به محاسبۀ مدت حمایت از تازه واردین با تفاضل زمان ثبت نام با زمان شروع سرور می باشید.
فرمول:

مدتی که سرور تا قبل از ثبت نام شما فعال بود (به روز)√

(رادیکال روزهایی که سرور فعال بود تا قبل از ثبت نام شما)

اگر نتیجه کمتر از 3 (برای سرور اسپید 1) جواب 3 در نظر گرفته خواهد شد (برای سرور اسپید 1) و اگر نتیجه بیشتر از 14 باشد نتیجه 14 در نظر گرفته خواهد شد.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر