پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف ساختمان اصلی
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیزمان ساخت
مجموع 34600 19770 29655 9890 41 113:46:40
1 70 40 60 20 2 0:33:20 2100%
2 90 50 75 25 1 0:43:40 396%
3 115 65 100 35 1 0:55:40 393%
4 145 85 125 40 1 1:09:30 490%
5 190 105 160 55 1 1:25:40 586%
6 240 135 205 70 2 1:44:20 683%
7 310 175 265 90 2 2:06:10 780%
8 395 225 340 115 2 2:31:20 977%
9 505 290 430 145 2 3:00:30 1075%
10 645 370 555 185 2 3:34:20 1272%
11 825 470 710 235 2 4:13:40 1569%
12 1060 605 905 300 2 4:59:10 1867%
13 1355 775 1160 385 2 5:52:10 2164%
14 1735 990 1485 495 2 6:53:30 2662%
15 2220 1270 1900 635 2 8:04:40 3160%
16 2840 1625 2435 810 3 9:27:10 3758%
17 3635 2075 3115 1040 3 11:02:50 4456%
18 4650 2660 3990 1330 3 12:54:00 5354%
19 5955 3405 5105 1700 3 15:02:50 6452%
20 7620 4355 6535 2180 3 17:32:10 7750%