پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

ارتقاء سفارت چه ارزشی دارد؟

سفارت سطح 1 - شما قادر به عضویت در اتحاد خواهید بود.

سفارت سطح 3 - شما قادر به ساخت اتحادی که می تواند 9 عضو داشته باشد، هستید.

سفارت سطح 4 الی 20 - به ازای هر سطح سفارت شما قادر به دعوت 3 بازیکن جدید به اتحاد خواهید بود. با داشتن سفارت سطح 20 شما قادر به دعوت 60 بازیکن به اتحاد که حداکثر تعداد اعضای ممکن برای اتحاد می باشد، هستید.

تخریب سفارت باعث بیرون انداخته شدن بازیکنان موجود در اتحاد نخواهد شد ولی برای دعوت بازیکنان جدید و یا دعوت بازیکنان دیگر به جای بازیکنان بیرون رفته باید سطح سفارت این اجازه را برای شما بدهد.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر