پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

کاردان - وظایف

taskmastertaskmastertaskmaster


وقتی در ترا اسپید اکانت می سازید کاردان اولین شخصی می باشد که برای شما خوش آمد گفته و وظایفی را برای بیشتر آشنا شدن با بازی برای شما خواهد داد؛ علاوه بر آن در صورتی که وظایف وی را انجام دهید برای شما جوایز زیبایی اهدا خواهد کرد:

taskmaster

 

اگر وظایف را انجام دهید برای شما جوایزی اهدا خواهد شد که این می توانید سرعت پیشرفت شما را افزایش دهد. برای انجام وظیفه ها باید ابتدا روی تصویر کاردان کلیک کرده و سپس گزینۀ "به وظیفه" را انتخاب کنید. اگر شما گزینۀ "نگاه به اطراف" را انتخاب کنید آنگاه می توانید وظیفه را بعداً با کلیک بر روی تصویر کاردان انجام دهید.

لیست وظایف موجود در بازی

وظیفۀ 1: هیزم شکن
وظیفۀ 2: گندم
وظیفۀ 3: نام دهکدۀ شما
وظیفۀ 4: اردوگاه
وظیفۀ 5: انجام ماجراجویی
وظیفۀ 6: بازیکنان دیگر
وظیفۀ 7: ساخت همزمان 2 ساختمان (به نوبت گذاشتن ساخت)
وظیفۀ 8: پیام ها
وظیفۀ 9: از هر کدام یکی
وظیفۀ 10: همسایگان
وظیفۀ 11: تغییر تولید منابع قهرمان
وظیفۀ 12: خواندن گزارش ماجراجویی قهرمان
وظیفۀ 13: ماجراجویی دوم
وظیفۀ 14: همه چیز به سطح 1
وظیفۀ 15: کبوتر صلح
وظیفۀ 16: مخفیگاه
وظیفۀ 17: به دو
وظیفۀ 18: راهنمای بازی
وظیفل 19: ساختمان اصلی
وظیفۀ 20: پیشرفت (چگونگی پیشرفت در آمار)
وظیفۀ 21: سلاح و یا پول
وظیفۀ 21a: ادامۀ وظیفۀ 21
وظیفۀ 21b: ادامۀ وظیفۀ 21
وظیفۀ 22a: انبار
وظیفۀ 22b: تربیت سرباز
وظیفۀ 23a: بازار
وظیفۀ 23b: ساخت دیوار شهر/دیوار گلی/پرچین (بستگی به نژاد اکانت شما دارد)
وظیفۀ 24: همه چیز به سطح 2
وظیفۀ 25: سفارت
وظیفۀ 26: اتحاد
وظیفۀ 27: 10 ماجراجویی
وظیفۀ 28: ساختمان اصلی به سطح 5
وظیفۀ 29: انبار غذا به سطح 3

وظیفۀ 30: انبار به سطح 7
وظیفۀ 31: همه چیز به سطح 5
وظیفۀ 32: اقامتگاه و یا قصر به سطح 10
وظیفۀ 33: تربیت 3 مهاجر
وظیفۀ 34: بنای دهکدۀ جدید
وظیفۀ 35a: ساخت سربازخانۀ سطح 1؛ ادامۀ وظیۀ 23a
وظیفۀ 35b: ساخت بازار سطح 1؛ ادامۀ وظیفۀ 23b

وظیفۀ 1: هیزم شکن
در اطراف دهکدۀ شما 4 جنگل سرسبز می باشد. در داخل یکی از آنها یک هیزم شکن بسازید. چوب یک منبع مهم برای دهکدۀ جدید شما می باشد.
وظیفه: یک هیزم شکن بساز.
جایزۀ وظیفه: ساخت هیزم شکن به صورت فوری به اتمام خواهد رسید.

وظیفۀ 2: گندم
حال کارگران دهکده از کر کردن گرسنه شده اند. یک گندم زار ارتقاء بده تا تولید غذای دهکده افزایش یابد. بعد از انجام وظیف به اینجا (وظایف) برگرد.
وظیفه: یک گندم زار ارتقاء بده
جایزۀ وظیفه: یک روز اکانت پلاس.

وظیفۀ 3: نام دهکده
نسبت به خلاقیت خود می توانید نام های زیبایی برای دهکدۀ خود انتخاب کنید.
برای تغییر نام دهکده کافیست روی تابلویی که نام فعلی دهکده در آن نوشته شده است دوبار کلیک (دوبل کلیک) کنید.
وظیفه: نام دهکده را به نامی زیبا تغییر بده
جایزۀ وظیفه: lumber 130 clay 160 iron 130 getreide.gif100

وظیفۀ 4: اردوگاه
در اطراف دهکدۀ شما مکان های مرموز زیادی برای کاوش وجود دارد. برای آماده شدن به انجام این ماجراجویی ها یک اردوگاه بسازید.
اردوگاه باید در مکان مشخصی در دهکده ساخته شود. این مکان در سمت چپ ساختمان اصلی می باشد و شکل نیم دایره ای دارد.
وظیفه: یک اردوگاه بساز.
جایزۀ وظیفه: ساخت اردوگاه به صورت فوری به اتمام خواهد رسید.  

وظیفۀ 5: انجام ماجراجویی
تنها با قهرمان قادر به انجام ماجراجویی می باشید. به نقشه رفته و یک ماجراجویی پیدا کنید و اگر شانس با شما یار باشد در ماجراجویی قادر به پیدا کردن اجناس و گنج های با ارزشی خواهید بود
وظیفه: اولین ماجراجویی را انجام بده

وظیفۀ 6: بازیکنان دیگر
در ترا اسپید شما با هزاران بازیکن دیگر در حال بازی می باشید. در منوی بالای صفحه "آمار" را انتخاب کرده و رتبۀ خود را در این خانه وارد کنید.
وظیفه: رتبۀ خود را در "آمار" پیدا کرده و در جعبه ای که در این صفحه می باشد وارد کنید.
جایزۀ وظیفه: lumber 80 clay 110 iron 60 getreide.gif 40

وظیفۀ 7: ساخت همزمان 2 ساختمان (به نوبت گذاشتن ساخت)
یک معدن آهن و یک آجرسازی بسازید. همیشه به خشت و آهن نیاز خواهید داشت. با استفاده از اکانت پلاسی که مدتی قبل برای تو داده بودم قادر به دادن دستور ساخت هر دو ساختمان به صورت همزمان هستی.
وظیفه
یک معدن آهن بساز.
یک آجرسازی بساز.

جایزۀ وظیفه: lumber 150 clay 160 iron 130getreide.gif 150

وظیفۀ 8: پیام ها
می توانید با استفاده از سیستم پیام های بازی با دیگر بازیکنان صحبت کنید. برای تو یک پیام ارسال کردم. آن را بخوان و به اینجا برگرد.
وظیفه: پیام جدیدت را بخوان
جایزۀ وظیفه: 20 Gold

وظیفۀ 9: از هر کدام یکی
در ترا اسپید همیشه کاری برای انجام موجود است! تا زمانی که نتیجۀ ماجراجویی مشخص شود، از هر منابع یکی دیگر را به سطح 1 ارتقاء بده.
وطیفه: از هر منبع یکی دیگر را به سطح 1 ارتقاء بده
جایزۀ وظیفه: lumber 100 clay 120 iron 40 getreide.gif 40

وظیفۀ 10: همسایگان
در اطراف شما دهکده های دیگری نیز موجود می باشد. نام یکی از آنها ××× است.
در منوی بالای "نقشه" را انتخاب کرده و آن دهکده را پیدا کن. برای دیدن نام دهکده کافیست ماوس را بر روی دهکدۀ مورد نظر ببرید.
وظیفه: مختصات دهکدۀ ××× را پیدا کرده و در جعبه های زیر وارد کن.
جایزۀ وظیفه: lumber 60 clay 30 iron 40 getreide.gif 90

وظیفۀ 11: تغییر تولید منابع قهرمان
قهرمانانی مانند شما نه تنها ماجراجوهای خوبی هستند در عین حال کارگران خوبی نیز هستند و قادر به تولید منابع می باشند. در حال حاضر قهرمان شما مقداری از هر منبع تولید می کند.
وظیفه: در قسمت تنظیمات مشخصات قهرمان نوع منبع تولیدی از طرف قهرمان را تغییر بده.
جایزۀ وظیفه: 200 واحد از منبعی که انتخاب می کنید (برای مثال اگر نوع تولید را به چوب تغییر دهید برای شما 200lumber جایزه داده خواهد شد).

وظیفۀ 12: گزارش ماجراجویی را بخوان
با موفقیت ماجراجویی خود را به اتمام رسانده ای. گزارش این ماجراجویی را بخوان تا از جزئیات آن با خبر باشی.
وظیفه: گزارش ماجراجویی را بخوان. راهنمایی: با کلید بر روی منوی وظایف در بالای صفحه قادر به باز کردن صفحۀ گزارش ها می باشید.
جایزۀ وظیفه: lumber 75 clay 140 iron 40

وظیفۀ 13: ماجراجویی دوم
از آنجایی که ماجراجویی قبلی با موفقیت بود بهتر است یک ماجراجویی دیگری نیز انجام دهیم.
وظیفه: قهرمان خود را به یک ماجراجویی دیگر ارسال کن.

جایزۀ وظیفه: 2 روز اکانت پلاس.

وظیفۀ 14: همه چیز به سطح 1
حال زمان افزایش تولید منابع رسیده است. تمامی معادن و مزارع خود را به سطح 1 ارتقاء بده.
وظیفه: تمامی منابع و مزارع را به سطح 1 ارتقاء بده.
جایزۀ وظیفه: lumber 75 clay 120 iron 30 getreide.gif 50

وظیفۀ 15: کبوتر صلح
در چند روز اول بازی شما تحت حمایت از تازه واردین خواهید بود و بازیکنان دیگر قادر به حمله به دهکدۀ شما نخواند بود. شما می توانید با افزودن کد [0#] در پروفایل خود مدت زمان باقی مانده از این حمایت را بدانید.
وظیفه: کد [0#] را در یکی از قسمت های پروفایل خود وارد کنید. راهنمایی: بعد از افزودن این کد در پروفایل در قسمت نمایش پروفایل عکس کبوتری برای شما نمایش داده خواهد شد که اگر رنگ آن تیره باشد یعنی شما هنوز حمایت تازه واردین دارید و با بردن ماوس بر روی عکس برای شما مدت باقی مانده نمایش داده خواهد شد ولی اگر کمرنگ باشد یعنی حمایت شما به اتمام رسیده است.
جایزۀ وظیفه: lumber 120 clay 200 iron 140 getreide.gif 100

وظیفۀ 16: مخفیگاه
دنیای ترا اسپید خطرناک است و بهتر است یک مخفیگاه برای خود بسازید.
بسیاری از بازیکنان با غارت منابع بازیکنان دیگر پیشرفت می کنند. یک مخفیگاه بساز تا مقداری از منابع شما مخفی شده و دیگران قادر به غارت آنها نباشند.
وظیفه: یک مخفیگاه بساز.
جایزۀ وظیفه: lumber 150 clay 180 iron 30 getreide.gif 130

وظیفۀ 17: به دو
در ترا اسپید همیشه کاری برای انجام می باشد. از هر منبع یکی را (معدن آهن، گندم زار، آجرسازی و هیزم شکن) را به سطح 2 ارتقاء بده.
وظیفه: از هر منبع یکی را به سطح 2 ارتقاء بده.
جایزۀ وظیفه: lumber 60 clay 50 iron 40 getreide.gif 30

وظیفۀ 18: راهنمای بازی
در ارهنمای داخل بازی می توانید توضیحات مختصری در مورد ساختمان ها و سربازان موجود در ترا اسپید پیدا کنید.
روی کتاب سیاه رنگی که در سمت راست پایین صفحه می باشد کلیک کرده و پیدا کنید به چقدر چوب برای ساخت سربازخانه نیاز می باشد.
وظیفه: چقدر چوب برای ساخت سربازخانه نیاز است.
جایزۀ وظیفه: lumber 50 clay 30 iron 60 getreide.gif 20

وظیفۀ 19: ساختمان اصلی
معماران شما به ساختمان اصلی سطح 3 برای ساخت ساختمان های مهمی مانند بازار و سربازخانه نیاز دارند.
وظیفه: ساختمان اصلی خود را به سطح 3 ارتقاء دهید.
جایزۀ وظیفه: lumber 75 clay 75 iron 40 getreide.gif 40

وظیفۀ 20: پیشرفت (چگونگی پیشرفت در آمار)
دوباره به رتبۀ خود در آمار نگاه کن و از پیشرفت خود لذت ببر.
وظیفه: رتبۀ خود را در آمار پیدا کرده و در جعبۀ زیر وارد کن.
جایزۀ وظیفه: lumber 100 clay 90 iron 100 getreide.gif 60

وظیفۀ 21: سلاح و یا پول
حال باید یک تصمیم بگیری: می توانی مسیر تجارت را انتخاب کرده و در صلح و آرامش تجارت کنی و یا یک جنگجوی ترسناکی شوی.
برای بازار شما به انبار غذا نیاز خواهید داشت و برای تربیت لشکر به سربازخانه نیاز دارید.
وظیفه: می توانید یکی از دو روش بازی را برای خود انتخاب کنید، اقتصادی و یا نظامی؛ اگر تجاری را انتخاب کنید به وظیفۀ 21a خواهید رفت و در صورتی که نظامی را انتخاب کنید به وظیفۀ 21b منتقل خواهید شد.
جایزۀ وظیفه: lumber 80 clay90 iron60 getreide.gif40

وظیفۀ 21a:
تجارت و اقتصاد را انتخاب کردی. آیندۀ طلایی در پیش خواهی داشت.
وظیفه: یک انبار غذا بساز.
جایزۀ وظیفه: lumber 80 clay 90 iron 60 getreide.gif 40

وظیفۀ 21b:
انتخاب شجاعانه ای بود. برای تربیت لشکر به سربازخانه نیاز خواهی داشت.
وظیفه: یک سربازخانه بساز.
جایزۀ وظیفه: lumber 70 clay 100 iron 90 getreide.gif 100

وظیفۀ 22a: انبار
گندم تنها منبعی نمی باشد که باید ذخیره شود. منابع دیگر نیز در صورت عدم ذخیره به هدر خواهند رفت. یک انبار بساز.
وظیفه: یک انبار بساز
جایزۀ وظیفه: lumber 70 clay 120 iron 90 getreide.gif 50

وظیفۀ 22b: تربیت سرباز
حال که سربازخانه داری می توانید سرباز تربیت کنی. دو عدد گرزدار/سربازلژیون/سربازپیاده تربیت کن (نوع سرباز بستگی به نژاد اکانت شما دارد).
وظیفه: دو عدد گرزدار/سربازلژیون/سربازپیاده تربیت کن
جایزۀ وظیفه: lumber 300 clay 320 iron 360 getreide.gif 570

وظیفۀ 23a: بازار
یک بازار بساز تا قادر به تجارت با بازیکنان دیگر باشی.
وظیفه: یک بازار بساز.
جایزۀ وظیفه: lumber 700 clay 200 iron 700 getreide.gif 450

وظیفۀ 23b: یک دیوار شهر/دیوار گلی/پرچین بساز (بستگی به نژاد اکانت شما دارد)
 حال که شما سرباز تربیت کردید بهتر است برای دهکدۀ خود دیوار شهر/دیوار گلی/پرچین بسازید. این ساختمان باعث افزایش قدرت دفاعی سربازان شما خواهد شد و باعث خواهد شد بهتر قادر به دفاع از دهکده باشند.
وظیفه: ساخت دیوار شهر/دیوار گلی/پرچین.
جایزۀ وظیفه: lumber 200 clay 120  iron 180 getreide.gif 80

بعد از این شما می توانید خود تصمیم بگیرید به چه ترتیبی می خواهید وظایف را انجام دهید. هنگامی که روی تصویر کاردان کلیک می کنید لیستی برای شما باز خواهد شد که از آن لیست قادر به انتخاب وظیفه ای برای انجام می باشید:

وظیفۀ 24: همه چیز به 2
حال زمان آن رسیده است که قدرت دهکدۀ خود را افزایش دهید و برای اینکار نیاز به منابع بیشتری خواهید داشت. اینبار سطح 1 دیگر کافی نمی باشد... مدتی طول خواهد کشید ولی در آخر ارزشش را خواهد داشت. تمامی مزارع و معادن را به سطح 2 ارتقاء بده.
وظیفه: تمامی منابع و مزارع را به سطح 2 ارتقاء بده.
جایزۀ: 15 Gold

وظیفۀ 25: سفارت
دنیای ترا اسپید خطرناک است. در حال حاضر شما برای دفاع از خود مخفیگاه ساخته اید. اتحاد خوب قدرت بیشتری برای شما خواهد داد.
برای اینکه قادر به عضو شدن در اتحادی باشید باید یک سفارت بنا کنید. 
وظیفه: یک سفارت بساز.
جایزه: lumber 200 clay 120 iron 180 getreide.gif 80

وظیفۀ 26: اتحاد
در ترا اسپید کار تیمی مهم است. بازیکنانی که با هم کار می کنند خود را در اتحاد سازمان دهی می کنند.
یک دعوتنامه از اتحادی دریافت کرده و در آن اتحاد عضو شو. در عین حال می توانید اتحاد خود را ساخته و دیگران را به آن دعوت کنید. برای انجام اینکار به سفارت سطح 3 نیاز داری.
وظیفه: در اتحادی عضو شو و یا یک اتحاد بنا کن.
جایزه: lumber 240 clay 280 iron 180 getreide.gif 100

وظیفۀ 27: 10 ماجراجویی
 در نقشه همیشه ماجراجویی می باشد. 10 ماجراجویی انجام بده تا تجربۀ بیشتری کسب کنی.
ماجراجویی ها با گذشت زمان سخت تر خواهد شد. هر چند گاه مقداری قدرت هجومی قهرمان را افزایش دهید تا در ماجراجویی های خو کشته نشود. هر قدر قدرت قهرمان بیشتر باشد ماجراجوی بهتری نیز خواهد بود.
وظیفه: انجام با موفقیت 10 ماجراجویی.
جایزه: 500 silver

وظیفۀ 28: ساختمان اصلی به سطح 5
برای اینکه قادر به ساخت اقامتگاه و یا قصر باشید به ساختمان اصلی سطح 5 نیاز دارید.
وظیفه: ساختمان اصلی را به سطح 5 ارتقاء بده.
جایزه: lumber 600 clay 750 iron 600 getreide.gif 300

وظیفۀ 29: انبار غذا به سطح 3
برای اینکه گندم از دست ندهید باید انبار غذای خود را ارتقاء دهید.
وظیفه: انبار غذای خود را به سطح 3 ارتقاء بده.
جایزۀ: lumber 900 clay 850 iron 600 getreide.gif 300

وظیفۀ 30: انبار به سطح 7.
برای اینکه مطمئن شوید منابع شما هدر نمی رود باید انبار خود را ارتقاء دهید.
وظیفه: انبار خود را به سطح 7 ارتقاء دهید.
جایزه: lumber 1800 clay 2000 iron 1650 getreide.gif 800

وظیفۀ 31: همه چیز به سطح 5.
همیشه به منابع بیشتری نیاز خواهید داشت. ارتقاء مزارع و معادن گران می باشد ولی در طول زمان ارزشش را خواهد داشت.
وظیفه: تمامی مزارع و معادن را به سطح 5 برسان.
جایزه: lumber 1600 clay 1800 iron 1950 getreide.gif 1200

وظیفۀ 32: اقامتگاه و یا قصر به سطح 10
برای بنای دهکدۀ جدید به مهاجر نیاز خواهید داشت. مهاجر را می توانید در اقامتگاه و یا قصر تربیت کنید.
وظیفه: یک اقامتگاه و یا قصر سطح 10 بساز.
جایزه: lumber 3400 clay 2800 iron 3600 getreide.gif 2200

وظیفۀ 33: 3 مهاجر.
برای بنای دهکدۀ جدید به مهاجر نیاز خواهید داشت. مهاجر را می توانید در اقامتگاه و یا قصر تربیت کنید.
وظیفه: 3 مهاجر تربیت کن.
جایزه: lumber 1050 clay 800 iron 900 getreide.gif 750

وظیفۀ 34: بنای دهکدۀ جدید
سرزمین های متروکۀ زیادی در نقشه موجود است. یکی را که برای شما بهتر می باشد را انتخاب کرده و در آن دهکدۀ جدید بنا کنید.
وظیفه: یک دهکدۀ جدید بنا کن.
جایزه: lumber 1600 clay 2000 iron 1800 getreide.gif 1300

وظیفۀ 35a: ساخت سربازخانۀ سطح 1
حال زمان ساخت لشکر فرا رسیده است. یک سربازخانۀ سطح 1 بساز.
وظیفه: یک سربازخانه بساز.
جایزه: lumber 140 clay 200 iron 180 getreide.gif 200

وظیفۀ 35b: ساخت بازار سطح 1
حال زمان افزایش قدرت اقتصادی شما رسیده است. یک بازار سطح 1 بساز.
وظیفه: یک بازار بساز.
جایزه: lumber 140 clay 200 iron 180 getreide.gif 200


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر