پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

کمک گرفتن از هم اتحادی ها در زمان حمله (دفاع)

وقتی به شما حمله ای می شود، هم اتحادی های شما قادر به کمک به شما می باشند. هم اتحادی های شما همیشه کنترل نمی کنند که آیا به شما حمله می شود و یا خیر و باید به آنها این مورد را اطلاع دهید. شما اینکار را می توانید با ارسال نامه به تک تک این بازیکنان انجام دهید و یا از موسس اتحاد بخواهید که به شما کمک کند و به همۀ بازیکنان نامۀ عمومی ارسال کند. یا امکان دارد اتحاد شما فرومیان اختصاصی برای این مورد ایجاد کرده باشد و شما قادر به ارسال تقاضای کمک خود در آن فرومیان باشید.

وقتی که هم اتحادی های شما متوجه شدند که شما در خطر هستید برای شما نیروی کمکی و منابع ارسال خواهند کرد (زیرا این نیروها نیاز به گندم خواهند داشت). و بهتر است شما انبار غذای خود را ارتقاء دهید تا قادر به دریافت همۀ منابع ارسال شده باشید. همچنین قادر به ارتقاء دیوار خود می باشید تا نیروی دفاعی لشکریان موجود در دهکده افزایش یابد.

بعد از اینکه دفاع از دهکده به اتمام رسید شما قادر به ارسال نیروهای پشتیبانی به دهکدۀ صاحبان آنها از داخل اردوگاه می باشید.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر