پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

لشکریان - تیشه زن

Axeriderپیش نیازهای تحقیق: ؟
پیش نیازهای ساخت: ؟

زماني كه يك تيشه زن، اسب خود را زين مي كند و براي جنگ آماده مي شود، بوي مرگ، تباهي و اجساد پوسيده همه جا را فرا مي گيرد. درست با همان مهارتي كه يك مزرعه دار، داس خود را براي درو كردن گندم به كار مي برد، تيشه زن نيز، تيغ برنده ي خود را براي قطع گردن دشمنانش، در هوا به رقص در مي آورد. تنها يك مرتبه نوازش گردن حريف، كافيست تا سر از گردن او جدا كرده و هر ناظري كه شاهد ماجراست، از ترس به خود بلرزد و براي حفظ جان خويش، شيون و زاري و التماس كند.

  Lumber Clay Iron Crop Upkeep Research time
تحقیق ? ? ? ? / ?
تربیت ? ? ? ? ? ?
سرعت ? خانه در ساعت
قابلیت حمل
? منابع

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر