پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

لشکریان - تولید لشکر و استفاده از آن

فهرست

ساخت انواع مختلف نیرو

در این صفحه توضیحاتی در مورد چگونگی تربیت انواع مختلف نیرو و محل تربیت آنها و استفاده اصلی آنها داده شده است.

نیروهای ابتدایی

برای ساخت و هدایت لشکریان نیاز به اردوگاه دارید، به همچنین این ساختمان یکی از پیش نیازهای سربازخانه نیز می باشد.

بعد از ساخت سربازخانه در دهکدۀ خود، قادر به تربیت برخی از نیروهای ابتدایی می باشید.

نیروهای ابتدایی
Legionnaire سرباز لژیون از لشکریان رومیانی ها
Clubswinger گرزدار از لشکریان تهمتن ها
Phalanx پیاده نظام از لشکریان گولیان ها

نیروهای دیگر - چگونگی کارکرد تحقیق

برای تربیت نیروهای دیگر (از نوع دیگر) شما نیاز به انجام کارهای زیر دارید:

 • ساختمان ها و یا تحقیقاتی که برای تربیت این نوع لازم می باشد را ساخته و انجام دهید.
 • نیروی مورد نظر خود را در دارالفنون تحقیق کنید. تحقیق معمولاً گزان می باشد. جزئیات زمان و هزینۀ تحقیقات در دارالفنون توضیح داده شده است.
 • نیروی مورد نظر را در ساختمان مربوطه تربیت کنید (توضیحات بیشتر در این صفحه موجود است).

توجه: تحقیق مورد نظر باید در هر دهکده به صورت جداگانه انجام شود و تحقیق انجام شده در دهکده ای تاثیری به دهکده های دیگر نخواهد داشت. اگر دهکده تسخیر شود تمامی تحقیقات از بین خواهد رفت.

سربازخانه - پیاده نظام های دیگر

سربازخانه برای تربیت نیروهای پیاده نظام می باشد. بعد از تحقیق پیاده نظام های دیگر در دارالفنون قادر به ساخت آنها در سربازخانه خواهید بود.

پیاده نظام های دیگر
Praetorian محافظ لشکریان رومیانی ها
Imperian شمشيرزن
Spearman نيزه دار لشکرین تهمتن ها
Axeman تبرزن
Scout جاسوس
Swordsman شمشيرزن لشکریان گولیان ها

اصطبل - سواره نظام

با ساخت اسلحه سازی شما قادر به ساخت اصطبل خواهید بود و در اصطبل شما قادر به ساخت سواره نظام خواهید بود. یکی از پیش نیازهای تمامی نیروهای سواره نظام نیز اصطبل می باشد.

بعد از اینکه نیروی مورد نظر در دارالفنون تحقیق شد، قادر به ساخت آن در اصطبل خواهید بود.

سواره نظام
Equites Legati خبرچين لشکریان رومیانی ها
Equites Imperatoris شواليه
Equites Caesaris شواليه سزار
Paladin دلاور لشکریان تهمتن ها
Teutonic Knight شواليۀ تهمتن
Pathfinder ردياب لشکریان گولیان ها
Theutates Thunder رعد
Druidrider كاهن سواره
Haeduan شواليه گولیان

کارگاه - منجنیق و دژکوب

برای ساخت منجنیق و دژکوب به کارگاه نیاز خواهید داشت.

بعد از اینکه منجنیق و یا دژکوب را در دارالفنون تحقیق کردید، قادر به ساخت آنها در کارگاه خواهید بود.

 • دژکوب تنها نیرویی می باشد که قادر به تخریب دیوار دشمن می باشد.
 • منجنیق و منجنیق آتشین تنها نیروهایی هستند که قادر به تخریب ساختمان های دشمن می باشند. برای تسخیر دهکده ای باید حتما ابتدا اقامتگاه و یا قصر دهکدۀ مورد نظر را تخریب کرده باشید.
منجنیق و دژکوب
Battering Ram دژكوب لشکریان رومیانی ها
Fire Catapult منجنيق آتشين
Ram دژكوب لشکریان تهمتن ها
Catapult منجنيق
Ram دژكوب لشکریان گولیان ها
Trebuchet منجنيق

نیروهای توسعه امپراطوری (اکانت)

برای توسعه امپراطوری خود و تسخیر دهکده های جدید 2 نوع نیرو وجود دارد:

مهاجر:

 • آنها قادر به تسخیر سرزمین متروکۀ خالی برای امپراطوری شما می باشند؛ دهکدۀ جدید تنها دارای ساختمان اصلی خواهد بود، همانند دهکدۀ اول شما هنگام شروع بازی.
 • برای ساخت مهاجر نیازی به تحقیق آنها در دارالفنون نمی باشد.

سناتور، رئیس و یا رئیس قبیله:

 • از آنها می توانید برای کاهش وفاداری دهکدۀ بازیکن دیگر استفاده کنید، و بعد از اینکه وفاداری به 0 رسید دهکده از آن شما خواهد شد.
 • برای ساخت سناتور/رئیس/رئیس قبیله باید ابتدا آن را در دارالفنون تحقیق کنید. تحقیق آن بسیار گران قیمت می باشد.حتماً قبل از تحقیق آن اطلاعات داده شده زیر را مطالعه کنید.

مهاجر و سناتور/رئیس/رئیس قبیله تنها قابل ساخت در قصر و یا اقامتگاه می باشد.

در اقامتگاه قادر به ساخت 3 مهاجر و یا 1 سناتور/رئیس/رئیس قبیله در سطح 10 و بار دیگر در سطح 20 می باشید. در قصر همان کار را می توانید در سطوح 10 و 15 و بار آخر در سطح 20 انجام دهید.

برای اینکه قادر به کنترل خانه های خالی موجود برای ساخت مهاجر و یا سناتور/رئیس/رئیس قبیله باشید باید وارد قسمت "توسعه" در داخل قصر و یا اقامتگاه خود شوید.

نیروهای توسعه امپراطوری (اکانت)
Senator سناتور لشکریان رومیانی ها
Settler مهاجر
Chief رئیس لشکریان تهمتن ها
Settler مهاجر
Chieftain رئیس قبیله لشکریان گولیان ها
Settler مهاجر

استفاده از لشکریان

هر نیرویی قدرت دفاعی و هجومی متفاوت و محل استفادۀ متفاوتی دارند و بهتر است از آنها درست مصرف شود.

علاوه بر این هر دهکده قدرت دفاعی مخصوصی نیز دارد. به این شکل که اگر هم نیرویی در دهکده نباشد باز قادر به کشتن مقداری از سربازان فرد مهاجم خواهید بود. منشاء این امتیاز از اقامتگاه/قصر و یا دیوار می باشد. اگر جمعیت اکانت مدافع کمتر از جمیعیت مهاجم باشد امتیاز دیگری نیز از این لحاظ محاسبه می شود (برای مدافع).

دفاع

برخی از نیروها (سرباز لژیون، محافظ - لشکریان رومیانی ها؛ نیزه دار، دلاور - لشکریان تهمتن ها؛ سرباز پیاده، کاهن سواره - لشکریان گولیان ها) نیروهای دفاعی محسوب می شوند. آنها بهترین نیرو برای دفاع از امپراطوری می باشند. برخی در دفاع مقابل سواره نظام و برخی دیگر در مقابل پیاده نظام قوی هستند. همیشه بهتر است برای دفاع ترکیبی از همه داشته باشید تا در مقابل نیروی خاصی ضعیف نباشید.

وقتی حمله ای به دهکده می شود تمامی نیروهای موجود در دهکده برای دفاع از دهکده همکاری می کنند. شما قادر به کمک به دهکدۀ دیگر خود و یا دهکدۀ هم اتحادی تحت حملۀ خود با ارسال نیروی کمکی به آن می باشید. هنگام ارسال نیروی کمکی باید حتماً مطمئن باشید که نیروهای شما قبل از رسیدن سربازن مهاجم به دهکدۀ مورد نظر خواهند رسید. جمع آوری نیروی دفاعی در دهکدۀ تحت حمله برای دفاع در مقابل حملات بزرگ برای اینکه تلفات مدافعین کمتر باشد کار خوب و عاقلانه ای است.در زره سازی قادر به ارتقاء ابزارهای دفاعی سربازان خود (سربازان آن دهکده) می باشید تا قدرت آنها در دفاع نیز افزایش یابد.

حمله

برخی از نیروها (سرباز لژیون، شمشیرزن، شوالیه، شوالیه سزار - لشکریان رومیانی ها؛ گرزدار، تبرزن، شوالیۀ تهمتن - لشکریان تهمتن ها؛ شمشيرزن، رعد، شوالیه گولیان - لشکریان گولیان ها) نیروهای هجومی محسوب می شوند. در صورتی که در حمله از آنها استفاده شود خسارت بسیار بیشتری برای بازیکن مقابل خواهند داشت تا اینکه در دفاع از آنها استفاده شود.

می توانید اسلحه های سربازان خود را در اسلحه سازی تقویت کنید تا قدرت هجومی آنها نیز افزایش یافته و قادر به وارد کردن خسارت بیشتری به دشمن باشند.

دو نوع حمله موجود می باشد.

غارت

هدف از غارت دزدیدن منابع می باشد. نیروهای مهاجم با سرعت وارد دهکدۀ مورد نظر شده و منابع را دزدیده و فرار خواهند کرد.

از غارت برای وارد کردن خسارت کوچک بدون تلفات نیز می توان استفاده کرد. برای مثال چند حملۀ کوچک برای تضعیف دشمن قبل از حملۀ اصلی به صورت غارت انجام دهید تا با کمترین تلفات خسارت کوچکی به دشمن وارد کرده و آمادۀ حملۀ اصلی شوید.

بهترین نیروها برای غارت عبارتند از:

 • گولیان ها - رعد، بدلیل سرعت بسیار زیاد آنها.
 • تهمتن ها - دلاور، بدلیل قابلیت حمل بسیار بالای آنها (قادر به حمل منابع زیادی می باشند).
 • رومیانی ها - شوالیه، بدلیل قابلیت حمل بسیار بالای آنها (قادر به حمل منابع زیادی می باشند).

بسیاری از گرزدار نیز به عنوان نیرویی برای غارت استفاده می کنند زیرا هزینۀ ساخت آنها کم می باشد و براحتی بازیکن قادر به غارت هزینۀ داده شده برای تربیت آن می باشد.

با اینکه دلاور نیروی هجومی نمی باشد قابلیت حمل بالای آنها باعث می شود که از آنها نیز در غارت استفاده شود و قدرت حملۀ آنها تنها قابل مقایسه با سرعت رعد می باشد و همانند سواره نظام های دیگر می توان از آنها در ابتدای بازی برای کشتن گرزدارهایی که اصلاً چگونگی دفاع در مقابل سواره نظام ها را بلد نمی باشند و ذفاع ضعیفی در برابر آنها دارند استفاده کرد.

حمله های معمولی

از حملۀ معمولی نیز برای غارت می توان استفاده کرد ولی اگر بازیکن مورد حمله قرار شده دارای نیروی دفاعی باشد تلفات بیشتری نیز خواهید داشت.

حمله های معمولی (امکاناتی که در حملۀ عادی نمی باشد):

 • تا زمانی که یکی از لشکریان مهاجم و یا مدافع بطور کامل از بین نرفته است ادامه خواهد داشت.
 • برای آزادسازی نیروهای اسیر شده در تله های گولیان ها استفاده کرد (باید حتماً حداقل یک سرباز زنده بماند).
 • قادر به تخریب ساختمان ها و دیوار دشمن می باشید (حتماً باید از دژکوب و یا منجنیق استفاده شود).
 • قادر به کاهش وفاداری دهکدۀ دشمن و تسخیر آن می باشید (حتماً باید در حمله از سناتور/رئیس/رئیس قبیله استفاده شود).

دیوار ها قدرت دفاعی بازیکن مدافع را بسیار بالا می برند و می توانید در حملۀ خود از دژکوب برای تخریب دیوار دشمن استفاده کنید تا تلفات کمتری در حمله داشته باشید. حتی این می تواند شکست سنگین را به پیروزی شیرینی تبدیل کند. هرقدر تعداد دژکوب ها بیشتر باشد، دیوار نیز سریع تر تخریب خواهد شد.

چگونگی تسخیر دهکدۀ بازیکن دیگر با استفاده از سناتور/رئیس/رئیس قبیله در صفحۀ تسخیر دهکده ها با جزئیات توضیح داده شده است.

جاسوسی

از جاسوسان (رومیانی ها: خبرچین، تهمتن ها: جاسوس، گولیان ها: ردياب) برای جاسوسی از دهکده های بازیکنان دیگر و دفاع در مقابل جاسوسی استفاده کرد.

می توانید جاسوسان را برای جاسوسی از دهکدۀ بازیکنان دیگر اعزام کرده و یکی اط اطلاعات زیر را یدست آورید:

 • لشکریان و منابع دشمن
 • لشکریان و ساختمان های دفاعی دشمن ( سطح دیوار و سطح اقامتگاه/قصر)

اگر بازیکنی که از آن جاسوسی می کنید در دهکدۀ مورد نشر جاسوس داشته باشد، برخی از جاسوسان شما کشته خواهد شد و آن بازیکن از جاسوسی شما با خبر خواهد شد (ازطریق گزارش). اگر حداقل یک جاسوس شما قادر به برگشت باشد شما قادر به دیدن اطلاعات جاسوسی شده خواهید بود.

برای اینکه قادر به مقابله با جاسوسان بازیکنان دیگر باشید توصیه می شود که در هر دهکدۀ خود مقداری جاسوس همیشه داشته باشید (5 الی 30). حتی در برخی از دهکده های مهم (15 گندمی، پایتخت، دهکدۀ هجومی (هامر) و ...) توصیه می شود تعداد بیشتری داشته باشید. شما مطمئناً نمی خواهید بازیکنان دیگر براحتی قادر به جاسوسی از شما باشند.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر