پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

موارد موثر در وفاداری

موارد موثر در وفاداری عبارتند از:

  1. نژاد اکانت مهاجم
  2. فاکتور تصادفی (شانس)
  3. جشن بزرگ مهاجم
  4. جشن بزرگ در دهکدۀ مدافع
  5. تفاوت جمعیتی موجود بین اکانت مهاجم و مدافع (کل اکانت)


نژاد اکانت مهاجم
در حالت معمولی سناتور/رئیس/رئیس قبیله قادر به کاهش وفاداری به شرح زیر می باشد:

  1. بین 20% الی 30% برای رومیانی ها (سناتور)
  2. بین 20% الی 25% برای تهمتن ها و گولیان ها (رئیس/رئیس قبیله)

فاکتور تصادفی (شانس)
یک فاکتور موجود دیگر شانس بازیکن مهاجم (فاکتور تصادفی) می باشد. تاثیر این فاکتور برای تهمتن ها و گولیان ها +/- 2.5% و برای رومیانی ها +/- 5% می باشد.

جشن بزرگ مهاجم
اگر مهاجم در دهکده ای که از آن سناتور/رئیس/رئیس قبیله را ارسال کرده است، جشن بزرگ در حال برگزاری باشد تاثیر قدرت سناتور/رئیس/رئیس قبیله به میزان 5% افزایش خواهد یافت. توجه کنید که اگر از چند دهکدۀ متفاوت سناتور/رئیس/رئیس قبیله ارسال کرده باشید تنها آنهایی که از دهکدۀ مورد نظر (دهکده ای که در آن جشن بزرگ می باشد) ارسال شده اند تاثیر بیشتری خواهند داشت و نه همه.

جشن بزرگ در دهکدۀ مدافع
اگر مدافع در دهکده ای که به آن حمله می شود جشن یرگزار کرده باشد تاثیر هر سناتور/رئیس/رئیس قبیله ارسال شدۀ مهاجم به مقدار 5% کاهش خواهد یافت.

تفاوت جمعیتی موجود بین اکانت مهاجم و مدافع (کل اکانت)
این مورد کاملاً شانسی محاسبه شده و نمی توان مقدار مشخصی برای آن تعیین کرد. فاکتور توضیح داده شده در فاکتور 1 تنها زمانی دقیق خواهد بود که جمعیت اکانت مهاجم و مدافع تقریباً برابر باشد (کل اکانت نه تنها دهکدۀ مدافع و مهاجم) و یا جمعیت اکانت مدافع بیشتر باشد. اگر جمعیت اکانت مدافع (بازیکنی که به وی حمله می شود) کمتر از بازیکن مهاجم باشد، برای مدافع امتیاز جداگانه ای داده می شود. همانطور که گفته شد این فاکتور کاملاً شانسی می باشد و نمی توان برای آن مقدار مشخصی تعیین کرد ولی برای مثال در یک تست انجام شده در حالتی که جمعیت مدافع 20% (1/5) جمعیت مهاجم بود تاثیر رئیس قبیلۀ گولیان ها به 13% کاهش یافته بود.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر