پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

آمار

آمار به 5 و یا 6 قسمت تقسیم شده است. این قسمت ها "بازیکن"، "اتحاد ها"، "دهکده ها"، "قهرمان ها"، "عمومی" و در صورتی که اکانت پلاس داشته باشید، "پلاس" می باشند.

"بازیکن"، "اتحاد ها"، "دهکده ها" هر کدام دارای 3 زیر مجموعه و بخش می باشد. این بخش ها "مهاجم"، "مدافع" و "تاپ 10" نام دارند. در بخش "مهاجم" بازیکنان به ترتیب از بیشترین کشته در حمله رتبه بندی می شوند (تعداد گندم مصرفی سربازان کشته شده محاسبه می شود و برای مثال رعد که 3 مصرف گندم دارد 3 سرباز محسوب می شود). بخش "مدافع" نیز همانند بخش "مهاجم" می باشد، با این فرق که امتیاز این بخش از طریق نیروهای کشته شده در دفاع محاسبه می شود. بخش "تاپ 10"، 10 بازیکن برتر را در حمله، دفاع، غارت و پیشرفت در بخش انتخاب شده را نمایش می دهد. 10 بازیکنی که در "تاپ 10" می باشند مدال دریافت خواهند کرد.

بخش "قهرمان ها" لیستی از تمامی قهرمانان موجود در سرور را به ترتیب تجربه ای که دارند نمایش می دهد.

بخش "پلاس" تنها در صورتی که دارای اکانت پلاس باشید برای شما نمایش داده خواهد شد. در این بخش اطلاعات زیادی در مورد اکانت و لشکریان و منابع شما برای شما خواهد داد.

در بخش "عمومی" اطلاعات جامعی در مورد حملات و اتفاقات کل سرور برای شما نمایش داده خواهد شد.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر